Aanvraagtekeningen

Het tekenwerk benodigd voor de aanvraag van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, een (gebruiks-/ sloop-) melding of een kadastrale splitsing moet voldoen aan het Bouwbesluit, de Mor en de NEN-normen. Bij ons bent u ervan verzekerd dat uw aanvraag voldoet aan deze regels en de vereisten van de individuele gemeentes en het Kadaster. En een simpele “…Nee, dat kan/ mag niet…” wordt bij ons niet zomaar geaccepteerd, wij zullen ons zo goed mogelijk inspannen om van een ‘NEE’ een ‘JA’ te maken.

Wij vervaardigen alle benodigde tekeningen netjes passend binnen uw projectbudget.
Op verzoek dienen wij ook de aanvraag of melding in. Houd er daarbij wel rekening mee dat wij dan als gemachtigde fungeren, met als voordeel dat wij dan snel kunnen reageren en snel kunnen schakelen met de gemeente als er wijzigingen doorgevoerd dienen te worden. Kadastrale splitsingen en samenvoegingen blijven via uw notaris lopen.

Maak het uzelf gemakkelijk en besteed uw aanvraag of melding uit.